top of page

Grab them all(爆住搶)

係呢個模式入面,各位玩家需要進行大逃殺,互相攻擊同埋爭奪分數黎獲得獎勵分數! 每位玩家一開始會擁有3條命,玩家亦可以用金幣購買更多命!

要攻擊對方既方法有好多種!第一種係利用火球射擊,或者透過直接吞食比你細少既敵方蛇,將敵人既生命減到零就可以令敵方死亡並掉落80%分數!

仲有特別之處既地方,就係你可以收集強力既道具,例如核彈可以擊殺全場敵人,亦可以用盾牌抵擋核彈既攻擊,令生存同獲取金磚既機率提高!

 

總而言之,三分鐘內你需要不斷擊殺其他玩家並奪取他們的分數,如果遊戲結束前冇哂全部命,就會直接0分結束遊戲。如果成功存活,結束時你獲取既分數愈多,你獲得既獎勵就越多!

 

獎勵金額會在每輪結束時顯示,每10,000分可兌換1美金,即約7蚊港幣。而每一場遊戲最高既獎金可以11.25港幣。

4D4E053D-9199-42DA-ADCB-A7455E5FB535-72771-0000081B7C39D654.gif
mbattle 徽标.png
bottom of page